Slnečné škvrny – Stiahnúť program

Aktuálna verzia: 1.3.1 (september 2014)
Inštalačný súbor
Aktualizácia z nižšej verzie (min. 1.3.0)
Zdrojový kód

Novinky oproti verzii 1.3.0:
Kontrola zadávaných údajov o škvrnách a fakulových poliach (kontrola, či sa zadal správny typ hodnoty – číslo/celé číslo).

Staršie verzie:

1.3.0 (jún 2014)
Inštalačný súbor
Aktualizácia z nižšej verzie

Novinky oproti verzii 1.2.0:

 1. úprava y-ovej osi všetkých grafov
 2. možnosť vytvárať založnú kópiu dát do iného priečinku (vhodné na zálohu do priečinka, ktorý sa synchronizuje na príklad cez DropBox)
  Kvôli tom bolo potrebné upraviť súbor s nastaveniami, preto je nutné, aby tí ktorý budú používať novú verziu programu, si nastavenia konvertovali na nový formát pomocou programu „konvert.exe“ (je súčasťou inštalačného súboru). Je to potrebné aj, keď nebude využívať kópiu dát.
 3. možnosť vytvárať prehľadné pdf súbory s jednotlivými záznamami
  V záložke „export“ je možné exportovať 1 záznam, viacero záznamov alebo všetky záznamy.
 4. nové okno na spracovanie obrázka
  Je možne načítať obrázok vo formáte .jpg alebo .bmp, napr. snímka zo SOHO alebo SDO, a postupne ju spracovať.  Samotné spracovanie prebieha poloautomaticky. Po vyplneni údajov o škvrnách a fakulových poliach sa zobrazí klasické okno nového záznamu, a záznam sa po doplnení zvyšných údajov uloži ako normálny záznam.
  Teda už sa nedá opäť vrátiť k spracovaniu obrázka.
 5. oprava drobných chýb…

1.2.0 (október 2013)      Inštalačný súbor