Lunárny kalendár 2023

pdf Prešov (18,3 MB)            pdf Praha (17,5 MB)

Lunárny kalendár obsahuje údaje o Mesiaci (časy východov a západov, splnov, novov, štvrtí; zobrazuje fázu Mesiaca na každý deň; znamenie, v ktorom sa Mesiac nachádza; prízemia, odzemia a zatmenia) a niektoré údaje o Slnku (časy východov a západov; znamenie, v ktorom sa Slnko nachádza; rovnodennosti, slnovraty a zatmenia).
Všetky údaje sú uvedené v čase platnom na území Slovenska (stredoeurópskom čase (SEČ) alebo letnom stredoeurópskom čase (LSEČ) v čase medzi 26.3. a 29.10.) a sú prepočítané pre polohu mesta Prešov (49° N, 21,25° E). Pre ostatné mestá je potrebné pripočítať časový posun: Poprad +3,5 min.; Banská Bystrica +8 min.; Žilina +10 min.; Trenčín, Nitra +13 min.; Bratislava +16 min. Vo verzii „Praha“ sú časy východov a západov, údaje o zatmeniach prepočítané pre polohu Prahy (50,09° N, 14,42° E).
Všetky použité údaje (východy a západy Slnka a Mesiaca, časy fáz, prízemia a odzemia, rovnodennosti a slnovraty, zatmenia a znamenia, v ktorých sa Slnko a Mesiac nachádzajú) boli vypočítané v programe AlmSun.

Vysvetlenie údajov v lunárnom kalendári:
Tieto údaje sú len ilustračné!

Znamenie, kde sa nachádza Slnko
Východ Slnka 7:00                                          19:00 Západ Slnka
Východ Mesiaca 17:00                                         4:00 Západ Mesiaca
Poznámka k postaveniu objektov   P ↑ Znamenie, kde sa nachádza Mesiac
Čas k poznámke   8 Fáza Mesiaca
Deň v týždni  PO      1 Deň v mesiaci
Meno v kalendári Irena  
Spln, nov alebo štvrť Spln 11:50 Čas fázy

Možné poznámky k postaveniu objektov:

P => Prízemie = perigeum
O => Odzemie = apogeum
↑ => Maximálna severná deklinácia
↓ => Maximálna južná deklinácia
   

V ľavom dolnom rohu je uvedený kalendár splnov a novov v rokoch 1980 až 2036. Biely krúžok predstavuje spln, čierny nov Mesiaca. Číslo v krúžku udáva deň v mesiaci, kedy fáza nastáva. V pravom dolnom rohu je diagram znázorňujúci deň a noc počas roka (svetlá farba predstavuje deň, čierna je astronomická noc a fialová a modrá sú občiansky a nautický súmrak). Tento diagram je prepočítaný pre polohu Prešova (platí na 49° rovnobežke), jeho údaje sú v SEČ (UT+1) bez zohľadenia letného času.