Lunárny kalendár 2020

pdf Prešov (26,9 MB)            pdf Praha (26,3 MB)

Lunárny kalendár obsahuje údaje o Mesiaci (časy východov a západov, splnov, novov, štvrtí; zobrazuje fázu Mesiaca na každý deň; znamenie, v ktorom sa Mesiac nachádza; prízemia, odzemia a zatmenia) a niektoré údaje o Slnku (časy východov a západov; znamenie, v ktorom sa Slnko nachádza; rovnodennosti, slnovraty a zatmenia).
Všetky údaje sú uvedené v čase platnom na území Slovenska (stredoeurópskom čase (SEČ) alebo letnom stredoeurópskom čase (LSEČ) v čase medzi 29.3. a 25.10.) a sú prepočítané pre polohu mesta Prešov (49° N, 21,25° E). Pre ostatné mestá je potrebné pripočíta časový posun: Poprad +3,5 min.; Banská Bystrica +8 min.; Žilina +10 min.; Trenčín, Nitra +13 min.; Bratislava +16 min. Vo verzii „Praha“ sú časy východov a západov prepočítané pre polohu Prahy (50,09° N, 14,42° E).
Údaje o východoch a západoch Slnka a Mesiaca sú získané zo stránky Hvezdárne a planetária v Prešove; údaje o časoch fáz, prizemiach a odzemiach, rovnodennostiach a slnovratoch, zatmeniach a znameniach, v ktorých sa Slnko nachádza, sú získané z Astronomickej ročenky pre rok 2020; údaje o konkrétnej fáze Mesiace sú získané zo stránky MoonConnection.com; údaje o znameniach, v ktorých sa Mesiac nachádza, sú získané zo stránky findyourfate.com.

Vysvetlenie údajov v lunárnom kalendári:
Tieto údaje sú len ilustračné!

Znamenie, kde sa nachádza Slnko
Východ Slnka 7:00                                          19:00 Západ Slnka
Východ Mesiaca 17:00                                         4:00 Západ Mesiaca
Poznámka k postaveniu objektov   P Znamenie, kde sa nachádza Mesiac
Čas k poznámke   8 Fáza Mesiaca
Deň v týždni  PO      1 Deň v mesiaci
Meno v kalendári Irena  
Spln, nov alebo štvrť Spln 11:50 Čas fázy

Možné poznámky k postaveniu objektov:

P => Prízemie = perigeum
O => Odzemie = apogeum
   

V ľavom dolnom rohu je uvedený kalendár splnov a novov v rokoch 1980 až 2036. Biely krúžok predstavuje spln, čierny nov Mesiaca. Číslo v krúžku udáva deň v mesiaci, kedy fáza nastáva. V pravom dolnom rohu je diagram znázorňujúci deň a noc počas roka (svetlá farba predstavuje deň, čierna je astronomická noc a fialová a modrá sú občiansky a nautický súmrak). Tento diagram je prepočítaný pre polohu Prešova (platí na 49° rovnobežke), jeho údaje sú v SEČ (UT+1) bez zohľadenia letného času.